Bánh cone BX_B53

360.000 330.000

Kích thước: 53×75 mm

Giá: 330đ/1 cái

Thùng 1000 cái

Call Now