BỘT LÀM KEM

-19%
80.000 65.000
-19%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Dâu

80.000 65.000
-13%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Socola

75.000 65.000
-7%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Vani

70.000 65.000
-7%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Dừa 2kg

150.000 140.000

BÁNH KEM

-6%
350.000 330.000
-8%
360.000 330.000
-11%
370.000 330.000
-8%
360.000 330.000
-6%
350.000 330.000
-10%
400.000 360.000

SOCOLA TRANG TRÍ

-6%
350.000 330.000
-19%
80.000 65.000
-19%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Dâu

80.000 65.000
-13%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Socola

75.000 65.000
-7%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Vani

70.000 65.000
-7%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Dừa 2kg

150.000 140.000
-8%
360.000 330.000
-11%
370.000 330.000

CỐM MÀU

-6%
350.000 330.000
-19%
80.000 65.000
-19%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Dâu

80.000 65.000
-13%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Socola

75.000 65.000
-7%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Vani

70.000 65.000
-7%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Dừa 2kg

150.000 140.000
-8%
360.000 330.000
-11%
370.000 330.000

SẢN PHẨM HỖ TRỢ

-6%
350.000 330.000
-8%
360.000 330.000
-11%
370.000 330.000
-8%
360.000 330.000
-6%
350.000 330.000
-10%
400.000 360.000

HỘP ĐỰNG KEM

-6%
350.000 330.000
-19%
80.000 65.000
-19%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Dâu

80.000 65.000
-13%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Socola

75.000 65.000
-7%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Vani

70.000 65.000
-7%

Bột Làm Kem

Bột Làm Kem Dừa 2kg

150.000 140.000
-8%
360.000 330.000
-11%
370.000 330.000

TIN TỨC